Presenterar boken om Vägen till innanförskap

bok-innanforskap

Förra veckan kom boken från tryckeriet nu kommer författarna i Örebro för att sprida sina berättelser om ”Vägar till innanförskap”. Boken tar sin utgångspunkt i flyktingvågen 2015 och alla de lösningar som vuxit fram för att hjälpa nyanlända att hitta vänner, jobb, fritidsintressen och gemenskap, modeller som också går att använda för integration i stort.

Boken som ges ut av Idealistas förlag är en angelägen inlaga i debatten om migration och integration. Författarna har fokuserat på möjligheter, lösningar och människor som får integration att hända.

Genom 15 praktikfall hämtade från hela Sverige beskriver författarna hur integration kan främjas genom personligt engagemang, gränslös samverkan mellan civil-samhälle, myndigheter och näringsliv, flexibelt fotarbete och en stor portion entreprenörskap.

– Vår drivkraft har varit att göra de modeller som fungerar tillgängliga för många fler kommuner, beslutsfattare och eldsjälar, säger Ulrika Sedell, en av författarna.

– I en tid när alla söker svar på samma problem så måste vi dela och sprida det som fungerar.

Den andra författare heter Eva von Wernstedt.

Författarna och boken besöker Örebro under en hel dag den 10 maj. Under dagen kommer författarna att möta företrädare för politik, näringsliv, föreningsliv, kyrka och civil-samhälle. De startar dagen med en pressträff för att berätta om boken, lärdomarna och framtidens möjligheter på området integration. Värdar för besöket är föreningen Open Up! i Örebro, i samspel med Bilda, som också bidragit med research till boken.