Brunnsparken blir stadsdelspark – inga bostäder ska byggas där

brunnsparken-ledin

I dag presenterade Örebro kommun framtiden för Brunnsparken. Tanken är att området ska bli en stadsdelspark. Det ska inte byggas några bostäder i parken, enligt de uppgifter som presenterades i dag. Området ska istället bli ett park- och aktivitetsområde där privata aktörer kan komma att fylla Brunnsparken med verksamhet.

Bageri, 4H-gård och fortsatt konsertverksamhet är några av de många alternativ som finns för Brunnsparken.

Sommaren 2016 diskuterades Stadsbyggnadskontorets förslag på planprogram för Brunnsparken skulle kunna utvecklas. Det ena alternativet i förslaget var att Brunnsparken skulle fortsätta vara en stadsdelspark och det andra alternativet var att det skulle byggas bostäder inne i Brunnsparken. Under samrådet skickade många örebroare in synpunkter. De flesta föredrog att Brunnsparken skulle vara en stadsdelspark och det är också den inriktning som Örebro kommun arbetar vidare med.

 – Vi är glada för att så många deltog i medborgardialogen. Det var viktigt för oss att få till en bra dialog om Brunnsparken eftersom att det är en speciell plats som så många örebroare har minnen från och tankar om. Nu är utmaningen att fylla parken med aktiviteter, säger Björn Sundin (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Det är tydligt att något måste ske, Brunnsparken är för viktig och för mycket värd för Örebro för att inte användas mer än idag. Målet är att fler människor ska röra sig i Brunnsparken och göra parken mer attraktiv. I framtiden kommer den fylla flera funktioner: som park, som en plats för rekreation och framförallt som ett område för aktiviteter. Det finns redan idag mycket viktig verksamhet, till exempel danserna i Regnbågen, men det måste hända mer än två stora musikfestivaler per år för att Brunnsparken åter ska bli en park för ”alla örebroare”.

– Vi hoppas att företagare och föreningar vill vara med och utveckla Brunnsparken. Det är bra om fler kommer med idéer om vilka aktiviteter som kan finnas i Brunnsparken, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Förslaget är en bra kompromiss. Det är kul att vi lyckas med att både bevara Brunnsparkens kulturhistoriska värde och ändå utveckla parken så att den blir tillgänglig för fler, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad.

Det pågår nu diskussioner inom såväl kommunen som mellan kommunen och andra aktörer för att ta fram spännande idéer som kan locka fler människor till Brunnsparken.

Bilden är från Tomas Ledins konsert i Brunnsparken.

, , ,