Så ska dricksvattnet säkras – kommunen anlitar extern konsult

Örebro kommun har anlitat en extern konsult för att ta fram en riskanalys och handlingsplan för dricksvattenförsörjningen för de kommande tio åren.

I förra veckan presenterades en extern utvärdering av Örebro kommuns planeringsarbete kring dricksvattenförsörjningen. En av slutsatserna i rapporten var att Örebro kommun bör göra ytterligare riskbedömningar och handlingsplaner för dricksvattenförsörjningen, i väntan på att Vätternvattenprojektet är färdigt.

– Direkt när vi fick rapporten i förra veckan gjorde vi en analys av de slutsatser som dras, säger Leif Rehnberg, verksamhetschef Vatten och avlopp inom Tekniska förvaltningen, och fortsätter:

– Vi valde att inte vänta på ett uppdrag från Kommunstyrelsen, utan anlitade omgående en extern konsult för att jobba vidare med detta.

Uppdraget till konsulten är att göra en riskbedömning med handlingsplaner för de kommande 10 åren, för att säkerställa dricksvattenförsörjningen till dess att vi har vatten från Vättern. Konsulten har även i uppdrag att titta på vad vi ytterligare kan göra för att förstärka vattentillförseln till Svartån och därigenom vattenförsörjningen till Örebro.

– Svartån kommer att vara viktig även i framtiden som reservvattentäkt, konstaterar Leif Rehnberg. Vi behöver därför se över hur vi kan säkra tillgången på vatten i ån, om den situation vi upplevt nu under hösten och vintern skulle återkomma.

Sedan vattennivåerna sjönk drastiskt i höstas har vi även förändrat vårt arbetssätt när det gäller att följa sjöarnas vattennivåer.

– Vi dokumenterar nu allt som kommit fram under hösten och vintern, för att dra så mycket lärdomar som möjligt utifrån den situation vi varit i. Vi installerar även ytterligare digitala vattennivåmätare i sjöarna, för att kunna följa nivåerna mer noggrant och i realtid och på så sätt snabbt kunna förändra uttaget av vatten till Svartån vid behov, säger Leif Rehnberg.

,