Begravda frågor lyfts på konferens

På måndag samlas drygt 450 representanter från landets kyrkogårdar och krematorier på Conventum i Örebro för att under två dagar diskutera tillgänglighet och bemötande i begravningsbranschen. Fyrtiotalet utställare finns på plats.

Begravningsverksamheten som Svenska kyrkan sköter på uppdrag av staten ska vara tillgänglig för alla. Men klarar kyrkan att leva upp till de högt ställda kraven? Både när det gäller den fysiska och digitala tillgängligheten har det länge funnits brister. Konferensen riktar blicken mot kyrkogårdar och begravningsplatser ur rörelsehindrades perspektiv.

En annan aspekt gäller riskfyllda arbetsmoment vid gravgrävning och nedsänkning av kista. Som chef för kyrkogårdarna i Örebro har Torleif Örn att balansera myndigheternas krav på arbetsmiljö och säkerhet mot kyrkans krav på etik och värdighet vid det sista avskedet. Tillsammans med personal förevisar han säkerhetsanordningar som utvecklats inom den egna förvaltningen.

I dag återlämnas fler gravar än någonsin och gamla gravstenar hopar sig bakom ekonomibyggnadernas knutar på landets kyrkogårdar. Vad händer när kreativa högskolestudenter ges fritt spelrum att omvandla och återanvända stenmaterialet för att skapa nya minnen? De bästa bidragen i vårens designtävling presenteras och en vinnare koras.