Kampanj från sjukvården: “Cellprov räddar liv-modern”

Cellprov räddar liv-modern. Det är budskapet som Region Örebro län vill förmedla genom en informationssatsning som inleds den 15 maj. Målet är att få fler kvinnor att lämna gynekologiskt cellprov när de blir kallade vilket minskar risken för livmoderhalscancer.

– Vi ser att det är många som inte lämnar cellprov trots att det är ett snabbt och enkelt sätt att förebygga livmoderhalscancer. Det vill vi ändra på, säger Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska och vårdutvecklare och Lovisa Bergengren, överläkare med ansvar för screeningsverksamheten inom Region Örebro län.

För andra året i rad kommer ett flertal barnmorskor från Region Örebro län att finnas på plats på Vårruset i Örebro den 31 maj för att prata om vikten av att lämna cellprov.

– Genom att finnas på plats på Vårruset kommer vi nära flera tusen kvinnor och har där möjlighet att prata om att det är viktigt att göra ett cellprov när man blir kallad, säger Yvonne Skogsdal.

Region Örebro län planerar även för andra informationsinsatser under cellprovsveckan, bland annat att förmedla information om cellprov på Facebook och genom informationsskyltar på bussarna.