Sex år efter avregleringen – dyrare att besiktiga bilen

Sex år efter avregleringen av fordonsbesiktningen i Sverige fungerar själva besiktningsverksamheten i stort sett på samma sätt som tidigare. Samtidigt har en kontrollbesiktning av en personbil blivit nio procent dyrare. Det visar Transportstyrelsens årliga rapport om läget på besiktningsmarknaden.

Transportstyrelsen har varje år sedan besiktningsmarknaden konkurrensutsattes 2010 undersökt hur marknaden för besiktning fungerar och rapporterar det till regeringen. Rapporten för 2016 är nu färdig och summerar utvecklingen för de första sex åren.

Under 2016 har antalet besiktningsstationer för lätta fordon ökat med knappt två procent. Den farhåga som fanns inför avregleringen att det skulle bli färre besiktningsstationer i glesbygder har inte besannats.

– I dagsläget ser vi inga skäl till oro vad gäller tillgängligheten till besiktning i landets glesbygdsområden. Vi ser därför inga behov av att förändra reglerna eller göra andra ingripanden, utan föreslår att marknaden får fortsätta utvecklas, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

,