Smart forskning på universitetet får 3,7 miljoner från KK-stiftelsen

Porträtt för Forskar Grandprix 1212. ORU Örebro. Bilderna är oskärpta.

KK-stiftelsen finansierar utveckling av flexibla kurser inriktade på företagens kompetensutveckling inom digitalisering, speciellt autonoma system, respektive produktionsutveckling. – Näringslivets personal ska kunna kombinera heltidsarbete med relevant, forskningsbaserad kompetensutveckling, säger Olle Vogel på KK-stiftelsen.

KK-stiftelsens Expertkompetensprogram stödjer utveckling av flexibla, nätbaserade kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma. Kurserna tas fram gemensamt av forskare och företag. Målsättningen är att kunskapen i relevanta forskningsmiljöer ska finna vägen till utvecklingsbehov i näringslivet.

Örebro universitet beviljas 3,7 miljoner kronor i första steget för projektet Smarter – Smart industri med Autonoma och Intelligenta System. Smarter blir en del av den internationellt erkända forskningsmiljön Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, och kan på så vis även ha ett utbyte med den nya civilingenjörsutbildningen vid universitetet.

– Området är av stor betydelse för Sverige mot en nyindustrialisering inom robotik, artificiell intelligens och automation, säger professor Amy Loutfi, projektledare för Smarter. Kurserna som tas fram har stor potential för företagen inom ett viktigt och aktuellt område, och leder till att en stark forskningsmiljö blir väl förankrad i högre utbildning.

Redan idag samarbetar Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem med företag som Scania, Atlas Copco, Volvo CE, Husqvarna, Saab, ABB och Siemens, som alla på olika sätt kommer att medverka i Smarter.

foto: Örebro Universitet

,