Universitetssjukvården stärks över hela länet

Två vårdcentraler och 19 sjukhuskliniker på Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett, Universitetssjukhuset Örebro samt inom psykiatrin och habiliteringen väntas av regionstyrelsen den 17 maj utses till universitetssjukvårdsenheter. Det innebär att enheterna kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, kunskapsutveckling, forskning och utbildning samt en innovativ kultur. Det är Region Örebro län och Örebro universitet som gemensamt har bedömt och föreslagit de olika enheterna.

Och för länsinvånarna kommer det att märkas, menar Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.
– Universitetssjukvården utvecklar ny kunskap som snabbt kan omsättas i såväl vardagsvården som i den högspecialiserade vården, säger Andreas Svahn. Självklart påverkar det vården och patienterna. Kunskapsutveckling är förstås en viktig del i all hälso- och sjukvård, men de här 21 enheterna, som finns på de tre sjukhusen samt på två vårdcentraler, har ett särskilt ansvar för att utbilda framtidens läkare och utveckla vården.Universitetssjukvården bidrar också genom forskning, innovation och utbildning till den regionala utvecklingen.