Kommuninvest står bakom de tre största gröna obligationerna – “15-20 procent av total utlåning kan vara grön”

Kommuninvest, med huvudkontor i Örebro, mötte stor efterfrågan när det kommunala låneinstitutet på tisdagen emitterade sin tredje gröna obligation, om 500 miljoner dollar. Efter två timmar översteg orderboken 1,2 miljarder dollar, och prisnivån justerades därefter två gångar. Slutlig orderbok uppgick till 700 miljoner dollar. Efter att ha emitterat två rekordstora obligationer under 2016 står nu Kommuninvest bakom de tre största gröna obligationerna som hittills emitterats i Sverige.

Kommuninvests gröna obligationer finansierar utlåning till kommunala investeringsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. I mitten av maj hade Kommuninvest godkänt totalt 19,4 miljarder kronor till närmare 100 investeringsprojekt i ett 60-tal svenska kommuner och landsting.

Kommentar från Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar på Kommuninvest:

– Nu känner vi, med tre gröna obligationer och efter att ha publicerat vår första gröna återrapportering till investerare, att vi verkligen har etablerat vårt gröna ramverk på marknaden. Vi är återigen glada för det starka intresset för gröna obligationer från Kommuninvest, och särskilt glada för en diversifierad och högkvalitativ orderbok, med ett flertal välrenommerade gröna investerare.

Tomas Werngren, Kommuninvests VD, är övertygad om att kommunsektorn kan ge väsentliga bidrag till skapandet av en grön finansmarknad, vilket ses som ett viktigt inslag för att nå de globala klimatmålen.

– Kommunsektorn investerar för långt över 100 miljarder kronor varje år, ofta i klimat- och miljörelaterade projekt som byggnader och energiinfrastruktur, säger han. Att så många kommuner nu väljer Gröna lån för sina investeringar vittnar om ett starkt intresse för att synliggöra de åtgärder man vidtar för att hantera lokala och globala klimatutmaningar.

Utlåningschefen Björn Söderlundh uppskattar att 15-20 procent av Kommuninvest totala utlåning kan vara grön inom några år, eller cirka 40-55 miljarder med aktuell utlåningsvolym.

– I en stor del av svenska kommuners investeringar finns ett tydligt fokus på hållbarhet och miljönytta, säger Björn Söderlundh. Många kommuner är intresserade av att kunna erhålla en miljömärkning på lån som finansierar dessa investeringar.

Gröna obligationer riktas till institutionella investerare som vill placera i projekt som minskar klimatbelastningen och främja en hållbar samhällsutveckling. Totalt har gröna obligationer till ett värde av närmare 250 miljarder USD hittills emitterats, i över 20 valutor och i alla världsdelar. I takt med att alltfler investerare integrerar miljö- och hållbarhetsfrågor i sina investeringsstrategier väntas marknaden fortsätta växa snabbt.

Kommuninvests gröna obligationer har köpts av flera välkända investerare med placeringsmandat för gröna obligationer, som Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Sjunde AP-Fonden, Folksam-gruppen, Nordiska Investeringsbanken, SPP Storebrand samt FN-anställdas pensionsfond (UNJSPF). Bland investerarna vid tisdagens gröna obligation i dollar ingick Affirmative IM Partners, Amundi, Andra AP-fonden, pensionsfonden för lärare i Kalifornien (CalSTRS), Praxis Impact Bond Fund och SEB Investment Management.