Socialnämnden säger nej till förslaget om ökad serveringsyta vid festivaler

musikfestival

Under torsdagen beslutar Socialnämnd öster om förslaget på nya riktlinjer för alkoholservering i Örebro kommun. Nämnden säger ja till att öka serveringstiden till klockan 02.00 för restauranger med nöjesinriktning, men också att nuvarande regler ska fortsätta gälla vid festivaler – alltså att serveringsytan ska vara särskild från festivalområdet.

– Förslaget från tjänstemännen var att ta bort skrivelserna om en särskiljning av serveringsytan och festivalområdet. Tanken var att det skulle minska risken för överkonsumtion och därmed öka tryggheten på festivalen. Jag kan konstatera att det inte finns någon majoritet för ett sådant förslag i nämnden, och att nämnden därför låter nuvarande regelverk fortsätta att gälla. Min uppfattning är att det ändå var klokt att lyfta frågan och kanske kan kommande arrangemang utvärderas för att se om tiden är mogen för en ändring i framtiden, säger John Johansson (S), ordförande i Socialnämnd öster.

– Vi ser risker med att öka serveringsytan, framförallt för minderåriga konsertbesökare. Vi vill fortsätta värna om alkoholfria miljöer för barn och ungdomar och vill därför att nuvarande regler ska fortsätta gälla. Det finns även en risk för att langning till minderåriga skulle kunna öka med det nya förslaget och då menar vi att försiktighetsprincipen bör gälla, säger Sara Maxe (KD), vice ordförande i Socialnämnd öster.

I och med att nya riktlinjer tas kommer serveringstiden för fler nöjesrestauranger bli 02.00. Serveringstillståndet för konserten med Håkan Hellström i sommar påverkas inte.

Bilden är från Slottet Live 2016.

, ,