SCB flyttar ännu fler jobb till Örebro – kan röra sig om 130 anställda

scb

I dag skriver Aftonbladet att SCB flyttar inte bara sin myndighetsledning från Stockholm till Örebro. ”Även datainsamlingen från företag och organisationer, större delar av staben, administration och delar av kommunikationsavdelningen flyttas senast den 30 april nästa år. Vid utgången av 2019 ska även IT-avdelningen till övervägande del vara lokaliserad i Örebro”, uppger Aftonbladet.

,