Tillåtet att vattna igen – förbudet är hävt

 Tekniska nämnden har beslutat att häva bevattningsförbudet eftersom sjöarna som förser Örebro kommun med dricksvatten har återhämtat sig bra och läget är mer stabilt nu än när förbudet infördes. Bevattningsförbudet har hävts med omedelbar verkan, skriver kommunen i en information.

“Ett nytt bevattningsförbud kan komma att införas med kort varsel om det visar sig bli en torr sommar. Därför behöver vi ha en fortsatt beredskap och alla uppmanas att använda dricksvattnet med eftertanke”.

,