Samhall ska leverera lunchlådorna – vann kommunens upphandling

Vård- och omsorgsnämnd Väster fattade i höstas beslut om att upphandla distributionen av lunchlådor till dem som har Örebro kommuns mattjänst. Nu är det, efter beslut i nämnden, klart att Samhall blir ny distributör. Det betyder att det blir Samhall som levererar både varma och kylda lunchlådor från kommunens tillagningskök hem till de personer som har lunchlåda från Örebro kommuns mattjänst, istället för Hemvården som sköter det idag.

– Vi är glada över att vi har kunnat upphandla leveransen av lunchlådor av Samhall. De har erfarenhet av detta från andra orter och har också en viktig funktion på arbetsmarknaden. Vi har stort förtroende för dem,säger Gun Carlestam Lewin (S), vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnd Väster, och fortsätter:

– Vi hoppas med vårt beslut kunna ge medarbetarna inom hemvården bättre förutsättningar att ägna sig åt den omsorg och omvårdnad som är deras huvudsakliga arbetsuppgifter.

Exakt när Samhall kommer att ta över leveranserna är ännu inte klart.

– Övertagandet blir någon gång efter sommaren. Vi kommer att göra en gemensam planering för hur genomförandet ska ske på bästa sätt, säger Jörgen Beyron, kostchef.

,