Företagarna ger Örebro knappt godkänt – “dialog och information kan bli bättre”

karl-h-sv-naringsliv

Svenskt Näringsliv har frågat drygt 30 000 företagare i landet om företagsklimatet i respektive kommun.I Örebro upplever företagarna som besvarat enkäten att allmänhetens attityder till företagande är relativt bra. Däremot uppfattar företagarna att politikernas och tjänstemännens attityder är sämre än rikssnittet. Samtidigt upplevs både informationen från kommunen och dialogen med kommunledningen som dålig.

-Resultatet i vår undersökning skiljer en hel del från den NKI-undersökning som görs med jämna mellanrum. Vårt resultat påverkas säkerligen av att många företagare ser att andra företagare stöter på olika problem. Avstängda gator som ställer till det för handlare, regler för uteserveringar, synen på välfärdsföretag, krångliga upphandlingar och svårigheten att hittar rätt kompetens tror jag drar ned betyget för Örebro, säger Karl Hulterström. Över lag går det åt rätt håll för Örebroregionen. Företagarna blir allt mer positiva men skillnaderna mellan kommunerna är stora.

– Vi ber bland annat företagare göra en helhetsbedömning över hur de tycker att företagsklimatet är i en parameter vi kallar Sammanfattande omdöme. I topp ligger Lekeberg med ett betyg på 4,1 på den 6-gradiga skalan medan Nora ligger i botten på 2,7 i betyg, säger Karl Hulterström.

– Vår undersökning sätter fokus på hur det är att bedriva verksamhet i landets 290 kommuner. Vi visar att det finns stora skillnader mellan olika kommuner. Förbättras attityden till företagare, förenklas myndighetsutövningen och förbättras infrastrukturen är det förstås positivt för företagen. Vissa tolkar vår undersökning som ett betyg på en näringslivschef eller kommunledningen men det är att förenkla frågan. Vi vill visa en bredare bild av de lokala förutsättningarna som våra medlemmar och andra företagare möter, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv Örebro.

foto: Stefan Tell

,