Halv miljon till forskning om artificiell intelligens inom vården

Porträtt för Forskar Grandprix 1212. ORU Örebro. Bilderna är oskärpta.

Vinnova satsar på projekt som ska utveckla beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. Fördelarna kan bland annat bli blixtsnabba och träffsäkra diagnoser med förslag på individanpassad behandling. Ett av projekten genomförs på Örebro universitet med Amy Loutfi som ledare. Det tilldelas 500 000 kronor.

Genom att använda artificiell intelligens finns möjligheter att utveckla beslutsstöd inom vården som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna samla ihop under ett helt yrkesliv.

– Det finns stor potential att förbättra hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. Vi ser också möjligheter till utveckling av nya produkter som kan bli framtida exportframgångar för svenska företag, säger Linda Swirtun, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

I projekten som får finansiering samarbetar företag, offentlig verksamhet och universitet i olika konstellationer: Interactive Deep Learning for 3D Image Analysis, Örebro universitet, Universitetssjukhuset Örebro, 500 000 kronor.
Projektledare: Amy Loutfi

foto: Örebro universitet