Klass 6 i Glanshammar bäst i panttävling – vann 20 000 kronor

glanshammar-panta

I konkurrens med 750 klasser över hela landet har eleverna i klass 3 på Carlshöjdsskolan i Umeå och klass 6 i Glanshammars skola i Örebro vunnit första pris i Pantameras nationella miljötävling. I måndags, den 22 maj, mottog eleverna en prischeck värd 20 000 kronor per klass.

För elfte året har Pantamera genomfört den kombinerade tävlingen och utbildningspaketet Pantresan. Och intresset blir större och större för varje år. I år deltog 750 skolklasser, med tillsammans cirka 18 000 elever, som nu har lärt sig mer om pant, miljö, energi och återvinning. Under tävlingen har eleverna fått följa med den något excentriske pantprofessorn Sven Orbis på äventyr och har längs vägen fått utmaningar att lösa för att komma vidare till nästa nivå eller uppdrag.

I hård konkurrens har nu två klasser lyckats vinna i sin kategori och i måndags mottog eleverna personliga gratulationer från pantprofessor Sven Orbis, vars äventyr de följt i tävlingen.

Klass 6 på Glanshammars skola i Örebro kommun vinner första pris i mellanstadiekategorin.

– Det var ett verkligt lärorikt sätt att jobba med miljö och återvinningsfrågor på. Det digitala materialet har fungerat väldigt bra att knyta an till de områden vi arbetat med inom både svenska, SO och NO, säger Helén Larsson och Niclas Ahlstrand, klasslärare på Glanshammars skola.

Pantresan har färdats genom Sveriges skolor i över tio år och intresset för tävlingen har ökat för varje år. Totalt har närmare 100 000 elever deltagit genom åren.

– Syftet med tävlingen är att i tidig ålder väcka barnens intresse och öka kunskapen om miljöfrågor i allmänhet och återvinning i synnerhet. Pantresan är ett mycket uppskattat utbildningspaket och tävling, både bland lärare och elever. Vi är glada att kunna bidra till ett ökat engagemang i hållbarhetsfrågor, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera/Returpack.