Mer pengar till smarta robotar – Regionen ger sex miljoner till testmiljö

 System baserade på artificiell intelligens är värda att satsa på. Det menar Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt, och ger ekonomiskt stöd till utvecklingen av en test- och demonstrationsmiljö inom området.

Det som har kommit att kallas den fjärde industriella revolutionen är i antågande. Uttrycket syftar på att dagens maskiner är på väg in i en ny fas där de går från att vara just maskiner till att bli intelligenta och autonoma system.

I denna utveckling är Region Örebro län en naturlig aktör, och vid gårdagens sammanträde beviljades Alfred Nobel Science Park sex miljoner kronor för projektet AIMEE*. Projektet ska pågå i tre år, med start i augusti 2017, och det ska resultera i en testmiljö för autonoma system och system baserade på artificiell intelligens.

– Vi tror att en testmiljö av det här slaget kommer att stärka kopplingen mellan industrin och den akademiska världen. Vår förhoppning är testbädden på kort tid ska bli en nationellt erkänd resurs för testning, utveckling och innovation samtidigt som den bidrar till kunskapsspridning när det gäller artificiell intelligens och robotik, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Ett konkret mål med projektet, som innefattar alla länets kommuner, är att länka samman plattformar i minst tre av kommunerna till en virtuell testbädd i ett större regionalt system.

– På längre sikt hoppas vi att projektet ska leda till ett ökat intresse bland företag och organisationer att etablera sig i Örebro län, säger Irén Lejegren.

Innehållet i projektet AIMEE rimmar väl med den innovationsstrategi som Region Örebro län nyligen antagit. Det ena av två utpekade områden i strategin är autonoma, digitaliserade och intelligenta produktionssystem. Det andra är livsmedel i skärningen mellan hållbarhet, hälsa, miljö och måltid vilket bland annat innefattar offentliga måltider inom hälso- och sjukvård, skola och äldreomsorg.

,