Öbo säljer 300 studentlägenheter – vinsten används till upprustning av miljonprogrammet

I dag fattade kommunfullmäktige beslut om att ÖBO får sälja 300 studentlägenheter.  Den reavinst på cirka 100 miljoner som ÖBO gör i försäljningen ska stanna i bolaget för att möjliggöra investeringar i underhåll och renovering.

Flera av Öbos stora bostadsområden är byggda på 50- och 60-talet och ingår i det så kallade miljonprogrammet. ÖBO har ungefär hälften av sitt bestånd i dessa områden och underhållsbehoven har under de senare åren varit omfattande.

– Vi vill att ÖBO ska ha en fortsatt hög renoveringstakt i våra stora bostadsområden. Det är bra att vinsten kommer hyresgästerna till nytta i form av investeringar i våra stora bostadsområden, men också genom att ÖBO kan hålla rimliga hyresnivåer, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Försäljningen görs med villkoret att bostäderna förblir studentlägenheter och att de ska ingå i bostadsgarantin. Det var viktigt för oss att se till att det även fortsatt finns en god tillgång till studentlägenheter i Örebro. Vi är nöjda med att just det villkoras i och med försäljningen, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

– ÖBO är en viktig aktör för Örebros fortsatta utveckling,  både när det gäller nyproduktion och utveckling av våra befintliga bostadsområden. Den här försäljningen ger ÖBO muskler att kunna fortsätta investera i ett växande Örebro, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

,