Kommunalrådet Björn Sundin (S) skriver bok – crowdfunding pågår

bjorn-sundin

Boken ”Samhällsbygge pågår – en personlig handbok”, kommer ut i höst och nu pågår crowdfunding för att finansiera en större upplaga. Boken är skriven av Björn Sundin, kommunalråd (S) i Örebro.

– Örebro växer snabbare än de flesta kommuner och har de senaste åren vänt många negativa trender. Jag vill beskriva hur vi arbetat för fler jobb, minskad barnfattigdom, rekordbyggande av bostäder och framgångsrikt miljöarbete.

Författaren menar att det finns väldigt lite skrivet om vardagen i Sveriges kommuner. Tanken är att boken både ska hjälpa dem som vill förstå hur en kommun fungerar i verkligheten och dem som är satta att styra landets kommuner som politiker eller chefer.

– Min utgångspunkt är vårt arbete i Örebro kommun de senaste åren och de processer jag varit drivande i, men det mesta kan vem som helst känna igen sig i, oavsett vilken kommun man lever i.

Det finns drygt 40 000 förtroendevalda på kommunal och regional nivå. Ännu många fler är det som arbetar i de politiskt styrda organisationerna och med att påverka och förstå kommuner. De flesta kommuner står idag inför liknande utmaningar.

– Boken är unik, det finns få svenska exempel på ledande kommunpolitiker som skrivit om den kommunala vardagen. Det gör att nya politiker, chefer och andra har mycket lite skrivet att luta sig mot när de ska försöka hitta rätt i den kommunala organisationen, hitta vägar för att göra verklighet av sina idéer eller förändra sitt arbetssätt.

– Jag hoppas att den kan vara till hjälp för nya i kommunpolitiken som vill få något gjort, till kommunala företrädare som behöver utveckla sina arbetssätt och kanske rentav för veteraner som undrar varför de inte fått något gjort… Jag känner inte till någon annan bok där en ledande kommunpolitiker beskrivit hur en kommun styrs i praktiken och ger konkreta exempel på vad som går att göra.

foto: Ulla-Carin Ekblom