Behcet Barsom nytt oppositionsråd för KD i Region Örebro län

behcet-b-kd

Behcet Barsom blir nytt oppositionsråd för Kristdemokraterna i Region Örebro län. – Det är med stor glädje som distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Örebro har tagit beslut att till regionfullmäktige den 15 juni nominera Behcet Barsom som oppositionsråd i Region Örebro län, säger distriktsordförande Bo Rudolfsson.

– Att ta fram ett förslag till efterträdare till Ewa Sundkvist har krävt eftertanke och ett noggrant arbete. Behcet Barsom är en mycket kunnig och uppskattad politiker som mycket väl motsvarar den kravprofil som vi satt upp. Region Örebro län står inför stora utmaning när det gäller såväl sjukvården som de regionala utvecklingsfrågorna, menar Lars O. Molin ordförande i partiets uppdragskommitté.

Behcet Barsom är sedan 1998 ledamot av kommunfullmäktige i Örebro. Han har haft förtroendeuppdrag inom olika politikområden. Han är förnärvarande politisk sekreterare, ordförande för kulturnämnden, ersättare i kommunstyrelsen med flera uppdrag. Bland initiativ som Barsom har tagit kan särskilt nämnas Open Art, MR-veckan och Interreligiösa Rådet.

Behcet Barsom har också nationella uppdrag. Som ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse har han en viktig roll att påverka Kristdemokraternas politiska inriktning.
Behcet Barsom kommer att tillträda uppgiften som oppositionsråd efter sommaren. Han kommer då också att inta en plats regionstyrelsen. Barsom kvarstår mandatperioden ut som ordförande för kulturnämnden i Örebro kommun. Ewa Sundkvist fortsätter i regionfullmäktige och med uppdrag relaterade till sjukvårdsområdet.

foto: Kristdemokraterna Örebro län