Så ska länet bli rökfritt år 2025 – färre unga börjar röka

90 procent av alla som börjar med tobak är under 18 år. Nu gör flera aktörer i länet, däribland Region Örebro län, en gemensam insats för att uppmärksamma tobaksfrågan. Den 31 maj är det den tobaksfria dagen som uppmärksammas världen över, och så även i Örebro län där det under onsdagen planeras för en mängd olika insatser. I Karlskoga kommer till exempel uteserveringarna att vara rökfria, och på samtliga länets vårdcentraler uppmärksammas tobaksfrågan.

Vidare tar flera skolor upp tobakens skadeverkningar, och på varuhuset Krämaren i Örebro finns tobaksavvänjare och andra som arbetar med tobaksförebyggande arbete på plats mellan klockan 10 och 15. Där kommer det att finnas möjlighet att snabbt mäta sin grad av nikotinberoende.

Länets arbete utgår från det samarbete som sker kring Tobacco Endgame – där målsättningen är ett rökfritt Örebro län till 2025. Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, Karlskoga och Degerfors kommuner samt Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, arbetar tillsammans för att nå målet. I Sverige stödjer 152 organisationer, företag och myndigheter kravet på ett politiskt beslut om en plan för att få ett rökfritt Sverige år 2025 i nätverket Tobacco Endgame.

– På länsstyrelsen arbetar vi aktivt med ANDT*-förebyggande arbete där tobaken är en viktig del. Vi vet att om vi minskar rökningen bland ungdomar kan vi minska användningen av andra droger. Länsstyrelsen är glada för det samarbete vi har i länet, och att vi är flera som tillsammans arbetar för att nå målet ett rökfritt Örebro län 2025 för att på så sätt nå en större målgrupp och fler arenor säger, Anna Olofsson länsrådet för Länsstyrelsen i Örebro län.