Dagens Samhälle: Hot mot ledande politiker ökar – påhopp i sociala medier vanligast

Över hälften av landets ledande kommunpolitiker har utsatts för hot och trakasserier sedan valet. Bland kvinnorna är två av tre drabbade. Hoten slår direkt mot demokratin, enligt Dagens Samhälles granskning. I dag meddelande kommunalrådet Björn Sundin (S) att han inte kandiderar till någon politisk post kommande val.

Läs mer här:

Björn Sundin (S) kandiderar inte till nästa val

Dagens Samhälle har gjort en enkät till landets alla kommunstyrelseordförande som ger en dramatisk bild av det mycket hårda klimat som blivit vardag för allt fler kommuntoppar.

Enkäten visar bland annat att:

  • 56 procent av de 190 ks-ordföranden som svarat på Dagens Samhälles frågor har hotats (106 personer).
  • Bland kvinnliga ks-ordföranden har två av tre hotats (66 procent).
  • Påhopp i sociala medier är den i särklass vanligaste formen, därefter hotfulla mejl.
  • 16 ks-ordförande uppger att de utsatts för dödshot.
  • Två av tre hävdar att hoten har ökat de senaste åren.

Hoten har på en rad olika sätt påverkat och inskränkt de drabbades politiska vardag. Var fjärde av de ks-ordförande som utsatts har till exempel övervägt att lämna sitt uppdrag, visar enkäten. Fyra av tio uppger att de har minskat sin närvaro i sociala medier till följd av trakasserier. Hoten finns i alla typer av kommuner. Men kvinnor är alltså utsatta i högre grad än män. I dag leds sju av Sveriges tio största städer av kvinnor.

källa: Dagens Samhälle