13 forskargrupper fick pengar från Nyckelfonden

nyckelfonden

Onsdagen den 31 maj offentliggjordes vilka forskare vid Universitetssjukhuset Örebro som tilldelas anslag från Nyckelfonden 2017. I år beviljar Nyckelfonden fem miljoner kronor till 13 olika forskargrupper vid Universitetssjukhuset Örebro. Vid en utdelningsceremoni på Örebro Konserthus tilldelades årets Nyckelfondenforskare sina anslag.

– Det bedrivs så fantastiskt mycket bra och spännande forskning inom många diagnosområden på Universitetssjukhuset Örebro. Våra forskare är våra hjältar och de kan bedriva bra forskning mycket tack vare länsinnevånarnas generositet, säger Annika Rosdahl, stiftelseansvarig på Nyckelfonden.

Årets Nyckelfondenforskare strävar bland annat efter att hitta mer effektiva sätt att upptäcka och behandla individer med inflammatorisk tarmsjukdom. De kartlägger förekomst av TBE-virus. De försöker hitta metoder för att kunna avgöra om en prostatacancer är aggressiv och kräver direkt behandling eller om den är av mer långsamväxande natur och enbart behöver följas över tid och de vill förstå mekanismerna bakom bristande längdtillväxt hos barn.

Forskning är en förutsättning för att Universitetssjukhuset Örebro ska kunna vara med och driva och leda svensk hälso- och sjukvård tillsammans med Sveriges övriga sex universitetssjukhus. Aktiv forskning bidrar till fler friska år genom bättre behandlingar, säkrare undersökningsmetoder, mer precisa diagnoser och förfinade operationsmetoder. Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro bidrar dessutom till att vårt universitetssjukhus är en attraktiv arbetsplats som kan rekrytera och behålla viktig kompetens.

Nyckelfonden är en stiftelse som tack vare gåvor och donationer från privatpersoner, organisationer och företag kan finansiera medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, hjärtan och mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Resultaten kommer till snabb nytta för vården och patienterna.