Då stängs Trädgårdsgatan mellan Stortorget och Rudbecksgatan – målet är en grönskande stadsgata

Ombyggnationen av Trädgårdsgatan går bra och på fredag 2 juni öppnas korsningen Trädgårdsgatan-Engelbrektsgatan åter för allmän trafik. Hamnbron och Alnängsgatan öppnas onsdag 7 juni. Arbetsområdet flyttas då till sträckan Stortorget-Rudbecksgatan. Endast ambulans och gående kommer att kunna passera genom arbetsområdet, övrig trafik hänvisas till andra gator.

Under 2016–2017 bygger Örebro kommun om Trädgårdsgatan och Alnängsgatan. Målet är en grönskande stadsgata, med fordonstrafik i lägre hastighet och god framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

Vårens arbeten börjar nu bli klara och de öppnar upp korsningen Engelbrektsgatan-Trädgårdsgatan och hela vägen norrut för trafik. Arbetsområdet flyttar nu söder ut till sträckan Stortorget-Rudbecksgatan

Avstängning och omledning

Öppnas fredag 2 juni:
Korsningen Trädgårdsgatan-Engelbrektsgatan öppnas för trafik ca kl 13.00.
Trafiksignalen i korsningen kommer att vara i drift först vecka 24. Fram till dess gäller skyltningen med väjningsplikt från Engelbrektsgatan.

Öppnas onsdag 7 juni:
Hamnbron och Alnängsgatan öppnas för trafik vid lunchtid.
Alnängsgatan är då provisoriskt återställd efter VA-schakten så att gatan hinner ”sätta sig” innan den färdigställs.

Stängs onsdag 7 juni:
Trädgårdsgatan, sträckan Stortorget – Rudbecksgatan, stängs av för fordonstrafik vid lunchtid.
Endast ambulans och gående kommer att kunna passera genom arbetsområdet, övrig trafik hänvisas till andra gator. Arbetet beräknas pågå vecka 23-34.