Har byggt bort den akuta bostadsbristen – krav på fler lägenheter med låg hyra

Örebro kommun har under de senaste åren arbetat hårt för att tillgodose det akuta behovet av nybyggnation i staden. En ny rapport om bostadsförsörjningen visar att Örebro kommun under 2016 minskat akuta bostadsbristen. Utmaningen att tillgodose behovet av bostäder med lägre hyror kvarstår dock.

Örebro kommun har under många år haft bostadsbrist. De senaste åren har målet därför varit att öka takten vad gäller nybyggnationer och under 2016 slog Örebro rekord med 2071 färdigställda bostäder. Den höga byggtakten har gett resultat och Örebro är nu nära att ha tillgodosett bostadsbehovet.

En grupp som haft svårt att hitta bostad är studenter. Lägesrapporten för bostadsförsörjning visar dock att de senaste årens färdigställda studentbostäder och de som ska färdigställas i år gör att vi är nära balans på studentbostadsmarknaden. Det råder fortsatt behov hos de som inte har ekonomiska förutsättningar att bosätta sig i nybyggnationer. Örebro har därför arbetat fram ett markanvisningsavtal för att vissa lägenheter ska ha lägre hyra de första femton åren efter nybyggnationen.

-Det är positivt att vi närmar oss balans i vissa delar av bostadsmarknaden. Det ger möjlighet att arbeta mer aktivt med att lösa bostadsbehovet inom de grupper som idag har svårt att få en bra bostad eller som står långt ifrån bostadsmarknaden, säger Björn Sundin (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

,