Örebrostudie: Samband mellan dålig syn och ont i nacken

Det finns ett direkt samband mellan försämrad syn och värk i nacke och skuldra. Det visar forskning inom Region Örebro län. Studien som har gjorts visar att personer med synnedsättning anger en högre grad av symptom jämfört med jämförelsegruppen.

– Vår syn är viktig och central i nästan allt vi gör.Min forskning visar att många synsvaga förutom sin dåliga syn också har symptom av sämre kontroll av finmotoriska rörelser, sämre balans och spänningsvärk i nacke och skuldror, säger Christina Zetterlund, legitimerad optiker på Syncentralen inom område Habilitering och hjälpmedel samt doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Forskningsresultaten visar att otillräcklig information från synen inverkar på andra kroppsliga funktioner med sämre feedback som ger större osäkerhet och högre anspänning på kroppen vid synkontrollerade uppgifter.

– En stor del av Syncentralens patientgrupp är äldre och det stora flertalet förknippar dessa förändringar till normalt åldrande. Jag har i min avhandling kartlagt om dessa effekter verkligen bara är ålderseffekter eller rent av sidoeffekter av dålig syn, säger Christina Zetterlund.

Hon har analyserat en större mängd data från över 3 000 terminalarbetare och cirka 1200 patienter och kunde se ett samband mellan symptom från nacke skuldra och försämrad eller otillräcklig syn.

,