Kampanjen “Jobbajobba” ska skapa fler sociala företag – startskott i dag

jobbajobba

Det behövs fler som engagerar sig i socialt företagande i länet. Därför startar Stiftelsen Activa, Coompanion och Region Örebro län kampanjen Jobbajobba som vänder sig till det privata näringslivet. – Målet är att det ska starta minst tio nya sociala företag i länet fram till halvårsskiftet nästa år, säger Örjan Samuelsson, verksamhetschef på Stiftelsen Activa.

Kampanjen ”Jobbajobba” presenteras för första gången på Promotionmorgon på Frimis den  2 juni, för att sedan lanseras i länets kommuner efter sommaren.

– Vi vill samarbeta med privata näringsidkare för att skapa fler sociala företag och fler arbetstillfällen för dem som står långt utanför arbetsmarknaden, förklarar Örjan Samuelsson.

Det formella namnet på sociala företag är arbetsintegrerade sociala företag (ASF). År 2016 fanns 358 sådana företag i Sverige, med 10 000 aktiva personer och drygt 3 500 anställa.

Aktiva är personer i arbetsträning, sysselsättning, praktik och anställning, Anställda är personer som kommit till företagen på en placering som har lett vidare till en anställning.

I Örebro län finns, enligt officiell statistik, just nu ca femton sociala företag. Nu är målet att den siffran nästan ska fördubblas.

– Sociala företag skapar samhällsnytta genom att integrera människor i samhälle och arbetsliv. Problemet är att det finns en okunskap om detta. Det finns också en myt om att sociala

företag inte är riktiga företag. Inget kan vara mer fel, säger Örjan Samuelsson.

– Sociala företag drivs enligt samma lager och regler som andra företag. Med kampanjen vill vi sprida kunskap om vad socialt företagande är, vilken nytta det gör och slå hål på myten om att sociala företag inte är på riktigt, fortsätter han.

I dagsläget står cirka 500 000 människor i Sverige av olika skäl långt utanför arbetsmarknaden. Sociala företag kan bidra till att så många som möjligt får ett drägligt liv, ökat människovärde, lön och kanske en fast anställning.