Konsultrapport: Viktigt göra städer mer promenad- och cykelvänliga

cykel-o-gangbana

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs nya rapport Samhällsbarometern visar att var fjärde svensk cyklar flera gånger i veckan. Samtidigt vill hela 57 procent cykla mer än vad de gör i dag. Många hindras dock av dåliga cykelbanor, för långa avstånd och hög olycksrisk.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i deras städer. Resultatet visar att 24 procent av svenskarna cyklar flera gånger i veckan, men samtidigt vill mer än hälften cykla mer än vad de gör i dagsläget. Det främsta skälet är att man vill förbättra sin hälsa och få mer motion.Varannan person uppger också att de vill använda cykeln för att det är miljövänligt.

Dåliga cykelbanor är en av de vanligaste anledningarna till att svenskarna väljer att lämna cyklarna hemma. Nästan var tredje svensk önskar fler och bättre cykelvägar
i deras städer och i Jönköping är behovet av förbättring störst. Där önskar hela 40 procent fler cykelvänliga vägar.

– Många svenskar tar sig i dag runt både till fots och på cykel i sina städer. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter utveckla och förbättra städerna för att göra de mer promenad- och cykelvänliga. Vi måste också satsa på att hitta fler hållbara och miljövänliga lösningar för transport genom nära samarbete med såväl näringsliv som kommuner och invånare, säger Per-Arne Gustavsson, vd på Projektengagemang.