Regionen köper vårdplatser av Attendo för 13,2 miljoner

För att säkra behovet av vårdplatser vid länets sjukhus fortsätter Region Örebro län att köpa externa vårdplatser av Attendo Sverige AB vid Rynningeviken i Örebro. Det nya avtalet sträcker sig fram till och med 31 mars 2018 och omfattar 18-22 vårdplatser. Avtalet är en åtgärd för att bättre kunna ta hand om utskrivningsklara patienter som väntar på kommunal vård. Region Örebro läns kostnad beräknas till 13,2 miljoner kronor.

– Att ha tillräckligt många vårdplatser är en viktig patientsäkerhetsfråga, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Om vi saknar vårdplatser på sjukhusen påverkar det vår förmåga att bedriva en god och trygg vård på sjukhuset. Med vårdplatserna vid Rynningeviken avlastar vi främst Universitetssjukhuset Örebro så att vårdplatser finns för patienter som verkligen behöver sjukhusvård. De externa vårdplatserna är också en pusselbit i sommarplaneringen

– Långsiktigt är vår ambition att inte vara beroende av externa vårdplatser, fortsätter Andreas Svahn. Ett arbete pågår omkring detta och målet är att vi ska nå dit nästa år. Jag vill också säga att vi är väldigt nöjda med hur de externa vårdplatserna vid Rynningeviken hittills har fungerat, och kunnat avlasta främst Universitetssjukhuset Örebro.

,