Karlsdalsallén och Stenbackevägen byggs om till stadsgator

stenbackevagen-ombygg

På måndag startar ombyggnationen av Stenbackevägen och Karlsdalsallén. De byggs om för att anpassas till den nya bebyggelsen som växer fram i området. Gatorna kommer att vara öppna för trafik under hela byggtiden.

En helt ny stadsdel börjar ta form i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Därför bygger vi nu om Karlsdalsallén och Stenbackevägen till stadsgator med nya korsningar, gång- och cykelbanor, parkeringsmöjligheter och trädplantering.

Att gatorna utformas och anpassas till den nya bebyggelsen är en viktig del av den utveckling som pågår i området. Målet är att skapa attraktiva gaturum för alla trafikslag, där hastigheten hålls nere till förmån för minskat buller och ökad trafiksäkerhet.

Tidplan

Karlsdalsallén:

  • Etapp 1: Karlsdalsallén längs Södra Ladugårdsängen.
    Byggstart vecka 23, klart december 2017.
  • Etapp 2: Karlsdalsallén längs Sörbyängen.
    Byggstart mars 2018, klart november 2018.

Stenbackevägen:

  • Byggstart vecka 25, klart december 2017.