Kommunen har installerat digitala mätare för koll på dricksvattennivån

dricksvatten-karta

Örebro kommun fortsätter följa vattennivåerna i sjöarna Ölen, Storbjörken och Toften. Det är sjöar som förser Örebro med dricksvatten. Nyligen hävdes det bevattningsförbud som gällde under våren. Men om vattennivåerna minskar kan förbudet snabbt återinföras.

”För att kunna göra det på bästa sätt har vi installerat digitala nivåmätare i sjöarna, så vi kan följa vattennivåerna i realtid. Och vi har förbättrat flödesmätningen av vattnet som rinner ut från Toften till Svartån. Vi samarbetar även med bland andra SMHI, SGU och Laxå Vatten AB för att beräkna hur mycket vatten som rinner till sjöarna, hur grundvattnet påverkar sjöarna, och hur vattnet i Laxsjöarna används”, skriver kommunen i en information.

Källa illustration: Örebro kommun

,