Seniorer åker på sommarkollo till Medevi brunn

Örebro kommun har satsat 500 000 kronor för att möjliggöra sommaraktiviteter för äldre. En del är sommarvistelserna på Medevi Brunn. Totalt 40 personer berörs och arbetet sker i samverkan med civilsamhället genom volontärer på plats som håller i aktiviteter.

Ett samarbete sker också med Region Örebro län genom Forum för äldreforskning och utveckling av vård och omsorg. Den fösta vistelsen till Medevi sker med start i dag fram till den 14 juni. Den andra resan genomförs 17-23 augusti och båda resorna är fullbokade. Andra sommaraktiviteter är utflykt till Stenboda under tre dagar och den aktiviteten har redan gått av stapeln. Under sommaren ordnas också dagsutflykter från dagverksamheterna. Runt 450 äldre har därmed möjlighet att ta del av satsningen med sommaraktiviteter.

källa: Örebro kommun