Svenskt Näringslivs enkät: Brottslighet ett ökande problem för företagare

karl-h-sv-naringsliv

Närmare 1 200 företagare i Örebroregionen har under våren svarat på Svenskt Näringslivs enkät om hur företagare upplever brottslighet mot det egna företaget. Resultatet visar att 55 procent av företagen i regionen i viss eller i hög utsträckning upplever att brottslighet är ett problem. Allra högst är det i Karlskoga kommun med 74 procent. Snittet för Sverige är 56 procent.

– Genom samtal med våra medlemsföretag har vi fått signaler om att brottslighet är ett ökande problem runt om i länet. Det är bakgrunden till den här undersökningen. Nu har vi för första gången siffror på hur omfattande problemet är, både på regional och lokal nivå, säger Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv i Örebro.

Hela 30 procent av företagen i regionen anser att brottsligheten har ökat de senaste två åren vilket kan jämföras med endast fyra procent som anser att den har minskat. Företagen har också fått svara på vilken typ av brott som de ser en hög risk att det egna företaget ska drabbas av. Resultatet visar att bedrägerier är den vanligaste brottstypen företagare ser risk att råka ut för följt av inbrott eller rån.

För många butiksägare är det tyvärr en del av vardagen att utsättas för brott och då främst stölder och snatterier. Karin Matteusson driver ICA Maxi vid Eurostop i Örebro och trots stora insatser av olika slag utsätt de ständigt för stölder.

– Vi investerar mycket i olika typer av säkerhetssystem för att skydda våra medarbetare och våra varor. Det tråkiga är att trots att det görs många gripanden så är det få som döms. Jag upplever att vi gör vår del men att det inte är en prioriterad fråga för rättsväsendet som borde tillsätta mer resurser för att utreda brotten så att fler döms. Det är ganska tröttsamt att ständigt få besked om att åtal läggs ned. Dessutom vill jag gärna se en sänkning så att fler snatterier räknas som stöld. Det ökar allvaret i brottet.

Smink, choklad, tuggummi och snabbkaffe är det extra stort svinn på i butiken på Eurostop.

– Det händer att några kommer in och tömmer stora delar av sminkavdelningen i en väska och försvinner ut i en väntande bil. Smink, precis som bland annat choklad och tuggummi är lättomsatta produkter hos mindre nogräknade aktörer, säger Karin Matteusson.

– Att drabbas av brott kan vara förödande för ett enskilt företag och bidrar till ett försämrat företagsklimat. Det är förstås allvarligt att så stor del av företagen upplever brottslighet som ett problem och brott av olika slag påverkar förstås både företagaren och medarbetarna. Alla borde oroas av den här utvecklingen, säger Karl Hulterström.

, ,