Anna Ågerfalk (L): Regionen ska inte bilda bussbolag

anna-a-l-2 

Socialdemokraterna vill med bistånd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet ta över ägandet av busstrafiken i regionen. Liberalerna i regionen motsätter sig kraftfullt ett sådant socialistiskt projekt. Det kommer att kosta pengar och ta värdefull tid och kraft i anspråk – resurser som borde användas i vården. Vänstermajoriteten i regionen är missnöjda med bussåkandet. De menar att det är svårt att öka bussåkandet om inte regionen själv har kontroll över den egna kollektivtrafiken. Det innebär inte bara att man bestämmer hur, vart och när bussarna ska gå. För Socialdemokraterna och deras stödpartier betyder det också att man måste äga bussarna. Det är orimligt”, säger Anna Ågerfalk, regionråd i opposition.

Det finns en lång historik kring hur illa det är med monopol. Det gäller inte minst inom kollektivtrafiken. Tågtrafikens nedrustning både vad gäller infrastruktur och fordon var som intensivast när staten ägde och drev allt. Med en ökad frihet för tågtrafikentreprenörer visade sig också svagheterna, och såväl Trafikverket som tågbolagen fick tydligare uppdrag och ansvar.

-Det finns krafter till vänster som vill återsocialisera stora delar av tågtrafiken. Nu verkar denna strömning också ha kommit till regionens busstrafik. Istället för att upphandla busstrafiken vill regionens vänstermajoritet bilda ett gemensamt bolag med Västmanland som både ska äga och driva busstrafiken i länen.

-Det finns inget som pekar mot att det vare sig skulle bli billigare eller bättre. Snarare pekar det på att det finns ideologiska visioner som är viktigare än verkligheten. Att äga och driva bussbolag kommer att ta tid och resurser från det som är det verkligt viktiga – sjukvården.

-Det regionen istället borde jobba med är att skapa bättre upphandlingsformer. Det är upphandlingarna som kan göra bussåkandet både bättre och billigare för kunden som för regionen. När resurserna till vården riskerar att minska är det extra viktigt att vi prioriterar rätt, säger Anna Ågerfalk.

-Dessutom måste man ifrågasätta tillvägagångssättet. Ett knappt år före ett val sjösätter Socialdemokraterna ett bolag med avtal som binder framtida majoriteter i tio år. Därmed säkrar man att medborgarna får dras med socialdemokratisk politik oavsett hur det går i valet.

-Det rimliga hade varit att man, i en så stor fråga som detta är, istället låtit väljarna ta ställning till om regionen ska bli än mer näringslivsfientlig, eller om en mer liberal och näringslivsvänlig politik ska genomföras. Det är val 2018. Låt det bestämma om vi ska satsa på bussar eller vård, avslutar Anna Ågerfalk.