Katrin Larsson blir hållbarhetschef i kommunen

Det blir Katrin Larsson som under hösten 2017 tar sig an uppdraget som hållbarhetschef i Örebro kommun. Katrin kommer närmast från Region Örebro Län där hon haft en liknande tjänst, hon har även ett förflutet som förvaltningschef på Miljökontoret i Örebro kommun.

Den nyinrättade tjänsten som hållbarhetschef gör att Örebro kommun med kraft kan driva hållbarhetsfrågorna som innefattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för att uppnå målen i Agenda 2030. Hållbarhetschefen ska säkra att hållbarhetsarbetet genomsyrar all kommunal verksamhet.

– Katrin har en bred och djup kompetens inom området och jag är förvissad om att hon kommer att driva hållbarhetsarbetet framåt med stark kraft, säger Anne Andersson, kommundirektör i Örebro kommun.