Tolv nya undersköterskor till kvinnokliniken – får 14,5 miljoner från staten

Region Örebro län får statsbidrag om totalt 14,5 miljoner kronor för 2017 avseende förlossningsvård och kvinnors hälsa. Regionstyrelsen besluta att ersätta hälso- och sjukvårdsförvaltningen med tre miljoner kronor 2017 för bemanning av tolv underskötersketjänster inom kvinnokliniken (helårskostnad 5,14 miljoner kronor) under förutsättning att regionorganisationen får ytterligare statsbidrag för förlossningsvård och kvinnosjukvård. Det skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.

Regeringen har i vårändringsbudgeten 2017 föreslagit ytterligare statsbidrag för förstärkning inom området med samma belopp. Beslut tas i juni. Kvinnokliniken har därför tagit fram förslag på flera bemanningsförstärkningar vilka skulle vara i linje med intentionen i satsningen från staten.

,