Unga ska få vård via länk – digital mottagning startar i höst

Med målet att öka tillgängligheten och jämlikheten inom länets hälso- och sjukvård utreder Region Örebro län möjligheten att starta en digital ungdomsmottagning och en digital vårdcentral. Förhoppningen är att kunna behandla enklare symptom via video.

Vårdbesök via video bedöms som ett bra komplement till befintligt vårdutbud, och det finns flera exempel på lyckade satsningar inom området. Enligt den förstudie som Region Örebro län nyligen tagit fram kan vård via video bland annat bidra till ökad tillgänglighet, minskat resande och ökad jämlikhet.

– Det finns vårdbesök som måste ske på plats, men många besök kan också ske digitalt. Med virtuella möten slipper patienterna att resa, och vi kan använda vårdens resurser på ett effektivare sätt, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Till att börja med avser regionen att starta en digital ungdomsmottagning hösten 2017, för att i nästa steg etablera en digital vårdcentral för länets invånare. Även digitala vårdmöten, det vill säga återbesök och telefonrådgivning, är aktuella.

Ärenden som kan passa för virtuella möten skulle till exempel kunna vara vissa återbesök, samtalsstöd med kurator eller vårdplanering. Virtuella möten skulle också kunna bli ett komplement vid behandling av enklare symptom som i dag hanteras på vårdcentralerna så som akne, förkylning, astma och sömnsvårigheter.

– Försök med vård via video som andra har gjort har gett en ökad vårdkvalitet, kompetenshöjning och minskat resande. Kombinerar vi det med den stora efterfrågan på digital vård som vi ser från både patienter och hälso- och sjukvårdsverksamheten är det något vi vill gå vidare med, säger Andreas Svahn.