Beslutat om pengar till tårtkalas för funktionshindrade

tarta-2

Nämnden för funktionshindrade har beslutat att tilldela pengar för att öka trivseln i verksamheterna. Satsningen består av tre delar som innefattar sommartårta till alla, utökade möjligheter till sommaraktiviteter och en julfest.

–  Verksamheten går givetvis i första hand, men det känns bra att vi har möjlighet att göra en satsning på ökad trivsel under året när vår budget tillåter, säger Georg Barsom (Kd) ordförande Nämnden för funktionshindrade.

Nämnden kommer att avsätta medel från planeringsreserven för att finansiera tre satsningar som riktas till servicemottagarna:

 

  • 5 000 kronor till sommartårta till samtliga verksamheter
  • 50 000 kronor till stimulans till sommaraktiviteter
  • 100 000 kronor till julfest.

Efter satsningen kommer det finnas 635 000 kronor kvar i planeringsreserven för oförutsedda händelser under året.

– Det är viktigt att se till våra servicemottagares bästa och det innefattar också ett ökat välbefinnande utöver att de får en korrekt servicenivå utifrån nämndens åtaganden. Det är kul att vi gör dessa satsningar, trevliga aktiviteter som går direkt till verksamheten ökar kvalitén för våra servicemottagare, säger Fisun Yavas vice ordförande Nämnden för funktionshindrade

När det gäller sommarsatsningen får verksamheterna själva ta fram aktiviteter utifrån servicemottagarnas önskemål. Tidigare år att satsningen gått till bland annat en glassutflykt till Nora och en upplevelseträdgård.