Satsar halv miljon på sprututbyte – två miljoner till mottagning för läkemedelsmissbruk

Regionstyrelsen har beslutat att satsa två miljoner kronor på en mottagning för läkemedelsmissbruk samt 500 000 kronor för sprutbytesverksamhet. Fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk vård samt högspecialiserad vård får i uppdrag att följa upp implementeringen av dessa verksamheter senast den 31 december 2018.

Beredningen får också i uppdrag att följa Beroendecentrums arbete för att säkerställa en medicinskt säker avgiftning för både män och kvinnor. SD reserverade sig mot beslutet.