Kommuninvest fortsätter stöda universitetet – två miljoner per år till forskning

kommuninvest-oru

Kommuninvest förlänger nu sitt stöd till forskningen på Örebro universitet med ytterligare fem år, till 2022. Avtalet innefattar två miljoner kronor per år och går i huvudsak till att delfinansiera en professur och en doktorandtjänst.

År 2012 inledde Örebro universitet och Kommuninvest ett samarbete för att utveckla ämnet finansiering. Förutom forskningen vid universitetet innehåller avtalet för Kommuninvests del ett kunskapsutbyte, praktikplatser, studiebesök, förslag till uppsatsämnen och medverkan på grundutbildningen.

– Det är en klok satsning för oss, där forskningen som nu kommit gång bör bli betydelsefull för våra medlemskommuner. Därför har vi nu bestämt att förlänga vårt samarbetsavtal, säger Tomas Werngren, vd på Kommuninvest, som också ser satsningen som ett sätt att underlätta framtida rekrytering av medarbetare till den egna verksamheten.

– Avtalet bäddar för en god framtid för ämnet finansiering, både för forskning och grundutbildning, säger Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet.

Örebro universitet och Kommuninvest driver tillsammans projektet Local Government Finance Data Analysis (LOGFIN), ett projekt som 2014 fick 3,5 miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova. Det främsta syftet är att förstå, återge och tillämpa information om den svenska kommunsektorns skuldhantering och ekonomi. Detta kan i sin tur leda till ett bättre beslutsfattande.

Samarbetet innefattar också att Örebro universitet genom ett förmånligt hyresavtal har tillgång till studielokaler för studenter i Kommuninvests huvudkontor i Fenixhuset i centrala Örebro. Kommuninvest delfinansierar också Bloomberg-terminaler vid Handelshögskolan vid Örebro universitet, terminaler som ger tillgång till världens finansiella information i realtid.

foto: Pavel Koubek ICON