Nu införs p-avgift på fler platser i centrala Örebro – Norr blir först ut

För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför vi under 2017 och 2018 parkeringsavgift på kommunala parkeringar i centrala områden i Örebro. Den 1 augusti avgiftsbeläggs parkeringar på Norr.

“Örebro är en bra plats att leva och bo på, och vi blir allt fler. Det ställer krav på oss att använda utrymmet i centrum på ett effektivt och hållbart sätt. För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför vi under 2017 och 2018 parkeringsavgift på kommunala parkeringar i centrala områden i Örebro”, skriver kommunen i en information.

Den 1 augusti avgiftsbeläggs parkeringar på Norr. Avgiften blir 5 kr/timme.

Parkeringsavgift kommer även att införas på Öster hösten 2017 och på Väster och Söder under 2018.