Nu kartläggs fåglarna på Hjälmarens skär

fagelinventering-lst

Nu är det återigen dags för en kartläggning av fåglarna på skären i Hjälmaren.
Under juni har, och kommer, båtburna ornitologer vara ut på sjön och räkna måsar, tärnor, trutar, skarvar och vadare.

2015 var första gången som tre länsstyrelser, Hjälmarens vattenvårdsförbund och ornitologer samarbetade om en heltäckande inventering av kolonihäckande fågel i Hjälmaren. Då hittade inventerarna 4060 sjöfåglar på 80 skär.

– Det ska bli väldigt intressant att se resultaten från årets inventering och jämföra med hur det såg ut 2015, även om man egentligen behöver resultat från flera år för att kunna se några trender, säger Helena Rygne som arbetar med regional miljöövervakning på Länsstyrelsen i Örebro län.

Erfarenheter från till exempel Vänern, där liknande inventeringar pågått ända sedan 1994, visar att fåglar är bra indikatorer på miljöutvecklingen vid sjön. Resultaten kan också användas för översyn av fågelskyddsområden och för att visa på behov av skötselåtgärder på skären.

För att kunna följa hur det går för Hjälmarens fåglar över en längre tid planerar länsstyrelserna och vattenvårdsförbundet fortsatta inventeringar vartannat år.

källa/ foto: Länsstyrelsen Örebro