V hoppar av samarbetet om äldreomsorgen

Sedan en tid tillbaka har samtliga partier i Örebro jobbat med en strategi och en plan för äldreomsorgen. Nu meddelar Vänsterpartiets Martha Wicklund att varken hon eller någon annan från Vänsterpartiet kommer att delta mer i det parlamentariska arbetet. Vänsterpartiet har fram till nu deltagit aktivt eftersom äldreomsorgen är en mycket prioriterad fråga men meddelar nu att Vänsterpartiet vill gå längre.

– Det är svårt att känna tilltro till den här strategin och handlingsplanen när den saknar formuleringar om lösningar kring huvudproblemet. Det är lagen om valfrihetssystem, lov, och privatiseringen inom hemvården som förstört så mycket inom Örebros äldreomsorg men det vägrar övriga partier tala om, säger Martha Wicklund, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet Örebro.

Några punkter i det parlamentariska dokumentet är dock sådana som välkomnas av Vänsterpartiet, till exempel mer medbestämmande och dialog med våra äldre samt satsning på ny teknik och planer på olika sätt att jobba med arbetstidsinnovationer som är något Vänsterpartiet drivit på.

– Problemet är att satsningarna i strategin saknar finansiering. Den parlamentariska gruppen som ska jobba med skolutveckling har 28 miljoner kronor. Äldreomsorgen har inte en spänn satsad. Det dokument som gruppen jobbat med är bara en lång önskelista. Det är inte seriöst, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet kommer att återkomma med olika sätt att förbättra äldreomsorgen på. Våra förslag kommer att ha finansiering

,