Liberalernas Karolina Wallström: “Örebro hotad som sjöstad”

svartan-bat

“Muddringen av farleden in till Örebro blir inte av i år. Rykten sprider sig om att det inte längre går att åka båt till Örebro, och en del båtar har redan problem. Möjligheterna till ett gott frilufts- och yrkesliv på Hjälmaren minskar för varje centimeter mer dy och/eller lägre vattenstånd. Det är inte bra och kommunen bör hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar”, skriver Liberalerna och kommunalrådet Karolina Wallström.

De vill lyfta och aktualisera Örebro kommuns ansvar i frågan genom att ställa en enkel fråga till ansvarigt kommunalråd Björn Sundin (S) vid kommunfullmäktige onsdag 14 juni: Har Örebro kommun gjort allt den kan för att behålla möjligheten att fara till Örebro sjövägen?

– Hjälmaren är en del av Örebro och är viktig ur många aspekter. Just nu är framtiden för Hjälmaren, som en hel frisk och farbar sjö, hotad. Det är kanske ingen kris – men det kan bli, om man inte gör något. Det behövs både kortsiktigt och långsiktigt handlade. Det går inte att göra det alltför enkelt och bara tänka långsiktigt för då har Örebro ingen hamn i Hjälmaren i slutet av juli, säger Karolina Wallström (L) Kommunalråd och fortsätter:

– Tar vi inte ett gemensamt ansvar nu så riskerar både båtturismen och yrkestrafiken att dö ut. Örebro kommun är med i Hjälmarens Vattenförbund som har till uppgift att se till att Hjälmaren mår bra och har rätt vattennivåer i enlighet med vattendomar. Betyder det att Örebro kommun kan luta sig tillbaka och inte försöka lösa problemen om förbundet inte klarar uppgiften? Nej, det kan inte kommunen. Det som är fel måste vi försöka hjälpa till att lösa. Om fel begåtts måste Örebro kommun reagera och inte fortsätta låta fel begås och bryta mot vattendomar. Det finns mycket mer att säga om detta och jag hoppas vi kan fortsätta med en positiv dialog i kommunfullmäktige, i nämnder och överallt där det är möjligt, för att genom samarbete och vilja inte stänga sjövägen till Örebro, avslutar Karolina Wallström.