Detaljplanen för trästaden vid Örnsro är ute på samråd

trastad-samrad

Detaljplanen för Örnsro trästad är nu ute på samråd och alla är välkomna att skicka in sina synpunkter. 2015 anordnades en arkitekttävling för hur Örnsro skulle kunna utvecklas till ett bostadsområde. Syftet med tävlingen var att skapa en arkitektoniskt spännande byggnation med hög kvalitet. Vinnare av arkitekttävlingen blev förslaget Örnsro Trästad.

Vinnare av arkitekttävlingen som genomfördes 2015 blev Slättö förvaltning AB med förslaget Örnsro Trästad, ritad av CF Möller. Förslaget är en trästad där samtliga flervåningshusen kommer vara byggda i trä. De lägsta flervåningshusen kommer byggas närmast stranden. Sammanlagt blir det cirka 200 nya bostäder och bottenvåningarna kommer vara byggda för affärer eller restauranger.

– Det är ett spännande projekt och det är alltid roligt när attraktiva ytor nära stadskärnan utvecklas fint och ger plats åt fler örebroare. Det är en spännande utveckling med nytänkande i utformning och val av material. Ur ett klimatperspektiv är det också bra att vi bygger mer i trä, säger Björn Sundin (S) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– För näringslivet är det bra att det finns utrymme för handel på bottenvåningarna. Det är viktigt för att göra hela Örnsro ännu mer attraktivt och skapa mer liv, rörelse och service i området, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

I anslutning till det nya bostadsområdet kommer det också finnas en park och ett gång-och cykelstråk längs med Svartåns södra strand. I parken kommer det anläggas en damm med vattenspegel för att skapa känslan av att Svartån blir en del av Örnsro. Syftet är att både de som bor i bostadsområdet och alla andra örebroare ska få bättre tillgång till grönska. Parken blir ett komplement till å-stråket som går längs med staden.

– Naturområdet runtomkring blir nu ännu finare i och med den nya parken. Vår förhoppning är att många fler än de som bor där kommer vilja umgås i parken eller använda den för rekreation, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i Programnämnd samhällsbyggnad.

En detaljplan reglerar vad som får byggas, hur hög byggnaden får vara, hur vägarna ska dras och hur ett område ska användas. Detaljplanen för hur Örnsro ska se ut är nu ute på samråd och alla är välkomma att komma in med sina synpunkter på förslaget till och med sista juli.

,