Örebro kommun deltar i Almedalsveckan – kostar 120 000

Första veckan i juli träffas politiker och samhällsaktörer i Almedalen på Gotland för att diskutera, debattera, dela kunskap och bygga nätverk. Örebro kommun kommer att vara på plats. Kommunen budgeterar att medverkan kommer att kosta cirka 120 000 kronor. En summa som täcker resor, logi, marknadsföring samt hyra av möteslokaler.

– Almedalsveckan är en viktig nationell arena för samhällsutvecklingen i Sverige, vi vill vara där både för att dela med oss av det vi är bra på, men också för att knyta kontakter och lyfta fram Örebro som en attraktiv plats att leva och bo på, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör i Örebro kommun.

Under veckanarrangerar Örebro kommun två egna seminarier; ”Hur kan vi bygga nya bostäder med lägre hyror?” och ”Hur kan samordning kring förebyggande insatser bidra till trygghet och minskad brottslighet?”

– De flesta större städer brottas med frågor som rör segregation och trygghet, så även Örebro. För att skapa en trygg stad där alla får förutsättningar att leva ett gott liv behöver vi hjälpas åt och tänka utanför vår kommunala organisation. Våra seminarier är två exempel på det; samarbete med ett kommersiellt bostadsbolag för att kunna erbjuda nybyggda lägenheter till lägre kostnad och förebyggande insatser tillsammans med bland annat polisen och universitetet för att motverka brott och öka tryggheten i våra bostadsområden, berättar Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef och programdirektör för samhällsbyggnad i Örebro kommun.

Tillsammans med Aktuell Hållbarhet arrangerar Örebro kommun även seminariet ”Vi skapar bostäder för fler – ny modell för social hållbarhet” och med Sveriges Arkitekter erbjuder vi seminariet ”När arkitekten får makten – ett pilotprojekt som vill bråka lite med branschen”.

,