Allt fler använder och är nöjda med 1177 Vårdguiden

Allt fler sköter sina kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster. I maj gjorde invånarna i Örebro län 97 000 inloggningar i tjänsterna. Det är nästan en fördubbling sedan början av 2016.

På 1177.se finns möjlighet att läsa tusentals artiklar om sjukdomar och behandlingar. Via webbplatsen nås också e-tjänster som möjliggör läsning i journal, tidsbokning och förnyelse av recept. I maj gjorde svenska folket totalt över två miljoner inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Örebro län ligger i topp i landet när det gäller användandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster. I dagsläget är drygt 53 procent av länsinvånarna användare.

– Att dygnet runt ha tillgång till information via nätet är något som är fullständigt naturligt för många svenskar. För att möta dessa förväntningar och framtida utmaningar måste vi hela tiden ligga i framkant av den digitala utvecklingen, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Ett exempel på teknikens frammarsch inom vården är Region Örebro läns arbete med vård via video, där det första steget består av starta en digital ungdomsmottagning.

Att 1177 Vårdguidens e-tjänster är uppskattade visar den mätning av nöjd kundindex, NKI, som genomfördes i början av 2017. I Örebro län är indexet 77 i jämförelse med 2015 års resultat som var 76. I Sverige som helhet är NKI 76 år 2017, jämfört med 72 år 2015.