Kan leta nya grundvattentäkter med hjälp av helikopter

Idag är grundvattennivåerna mycket låga på många håll i landet. Örebro införde till exempel i våras bevattningsförbud under en tid. Nu skriver tidskriften Hav & Vatten att det är möjligt att leta nya grundvattentäkter i länet med hjälp av helikopter. Andra regioner har redan provat metoden med geologiska helikoptermätningar.

Hav & Vatten skriver att ”i en intern promemoria från SGU pekas några ställen i landet ut där helikoptermetoden är möjlig, till exempel södra Örebro län, västra Östergötland, Laholm, Kristianstad, Ängelholm och sydvästra Skåne”.