Analys: Ökning till nio miljoner resor med snabbare tåg Stockholm-Oslo

jonas-k

Om stråket Oslo-Stockholm med en restid på strax under tre timmar förverkligas kommer det få stora effekter för resande och tillgänglighet i regionen. Den analys som idag presenteras visar på att nästan nio miljoner resor skulle ske varje år i stråket och det gränsöverskridande resandet skulle öka dramatiskt.

– Dagens cirka 300 00 resor per år med tåg över gränsen skulle om man genomförde projektet Oslo-Stockholm bli nästan tre miljoner resor per år 2040. Det visar på vilken otroligt stor potential som finns i en bättre förbindelse mellan huvudstäderna, säger Jonas Karlsson VD för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Mer än en miljon flygresor skulle byta till tåget. Bara det minskar klimatpåverkan med över 60 tusen ton CO2 per år samtidigt som nästan 1,5 miljoner bilister skulle välja tåget eftersom deras restider ofta halveras jämfört med dagens restider med bil som ofta är jämförbara eller bättre än med tåg.

– Trots att det inte handlar om höghastighetståg så ökar tillgängligheten kraftigt. Idag är det för de flesta knappt möjligt att pendla mellan Örebro och Karlstad men med en ny förbindelse är det t ex möjligt att pendla från Karlstad till både Oslo och Västerås på en dryg timme.

Antalet arbetsplatser som går att nå inom en timme ökar med 90% i Örebro, Bostadsbyggandet i Västerås ökar med 7% samtidigt som värdet på befintliga fastigheter ökar. Det och mycket mer går att utläsa ur Nyttoanalysen. Men mest förvånande är kanske att den samhällsekonomiska kalkylen på projektet pekar på överskott. Att samhällsnyttan för projektet bedöms till 67 miljarder jämfört med byggkostnaden på 55 miljarder. Och till det ska läggas väsentliga godsnyttor.

– Att stora projekt som det här är i samhällsekonomisk balans eller till och med plus är mycket ovanligt men visar på projektets styrka, säger Anders Lundberg, seniorkonsult på Sweco, ansvarig för Nyttoanalysen.

Nyttoanalysen är resultatet av ett omfattande utredningsarbete och ett antal workshops tillsammans med företrädare för kommuner regioner och näringsliv som skett under våren. Slutrapporten är en viktig plattform för det fortsätta arbetet i projektet men den har också överlämnats till Trafikverket som underlag för deras arbete med att slutföra Åtgärdsvalsstudien för Stockholm-Oslo.

,