Örebro kan bli årets miljökommun – den 28 juni offentliggörs vinnaren

Aktuell Hållbarhet publicerade idag årets tio finalister till Sveriges bästa miljökommun och Örebro kommun tog plats på listan. Den 28 juni offentliggörs vinnaren.

Örebro kommun är en av de tio finalisterna om titeln ”Sveriges bästa miljökommun”. Varje år genomför Aktuell hållbarhet en stor undersökning om kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete. Undersökningen bygger på en rad frågor som kommunerna fått besvara, men också på statistik från olika databaser. Frågorna spänner över ett brett fält, från naturvård och klimatmål till invånarnas delaktighet och placeringspolicy. Utifrån undersökningen rankas kommunerna och en utses till Sveriges bästa miljökommun.

– Det är glädjande att vi behåller vår topplacering bland Sveriges bästa miljökommuner. Vår klimatstrategi, med allt från energieffektiviseringar till kapitalplaceringar, är en av de mest offensiva i hela landet. Inför Almedalsveckan märks det att intresset för vårt klimat- och hållbarhetsarbete är stort, vilket innebär bra marknadsföring av kommunen, säger Lennart bondeson (KD) ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och hållbarhet.

Örebro kommun tog hem priset för ”Sveriges bästa miljökommun” för första gången 2015. Redan då pratade man om betydelsen av långsiktighet i arbetet och arbetet med de miljöstrategiska frågorna som sker både brett och djupt.

– Örebro kommun ska vara ledande i klimatarbetet. En framgångsfaktor är att vi jobbar både brett och djupt. Vi är skyldiga kommande generation att göra vårt allra bästa. Jag är stolt över våra framgångar och vi tänker inte sänka våra ambitioner på området, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

En grönare kommun, Klimatsmartar vardag och ett Giftfritt Örebro är bara några av benämningarna på de arbete som sker dagligen i kommunernas verksamheter. Örebro kommun tilldelades tidigare i år CFA Sveriges Hållbarhetspris 2017 för sitt arbete med gröna finanser.

– Vill vi göra förändringar till det bättre för vår miljö måste det finnas kommuner som vågar ta ansvar och vill vara ett föredöme i sitt miljö- och klimatarbete. Här tar Örebro det ansvaret för att på lokal nivå visa att det går. Att vi tillsammans skapar ett mer hållbart samhälle där miljö och ekonomisk tillväxt är varandras förutsättning, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

Några av de andra finalisterna är Västerås stad och Lomma kommun som tog hem första respektive andra platsen år 2016.

– Örebro är en förebild med högt ställda miljömål. Vi hoppas att länets övriga kommuner låter sig inspireras av denna gröna toppkommun. Kraven som ställs blir tuffare för varje år, säger Mikael Salo, Aktuell Hållbarhets chefredaktör.

Den 28 juni offentliggörs vinnaren.